CHILLER (Thai)

IPT-Series :
Industrial waterchiller

PST-Series :
Commercial waterchiller

SLT-Series :
Commercial waterchiller

OLT,OLS-Series :
Industrial&Commercial waterchiller

 

วิวัฒนาการของความสมบูรณ์แบบ - ชุด IPT

      เครื่องทำความเย็น IPT รุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมีขนาดกะทัดรัดและประกอบเข้ากับถังเก็บและเครื่องสูบภายในตามมาตรฐานทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วและได้รับการยอมรับทั่วโลก

การรับประกันระดับการประหยัดพลังงานของเครื่องทำความเย็นของ IPT อยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่ม

โครงแบบเครื่องระเหยที่ติดตั้งตั้งภายในถังแบบใหม่ช่วยลดความร้อนแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลวจากกระบวนการผลิต การใช้ส่วนประกอบที่มาจากผู้ผลิตชั้นยอดและผานการทดสอบอย่างดีจากโรงงานทำให้อุปกรณ์มีระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักโดยไม่ไม่ได้วางแผน และเพิ่มระดับความสามรรถในการผลิต ความหลากหลายของอุปกรณ์ประกอบรวมถึงขีดจำกัดในการดำเนินงานที่มากกว่าอุปกรณ์ทั่วไปในตลาดทำให้ IPT เป็นที่นิยมในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง อย่างมากมาย

ประโยชน์ของชุด SLT, PST, OLT, OLS

- การใช้ประโยชน์จากการทำความเย็นอิสระสูงสุดและการประหยัดพลังงานสูงสุดของระบบอันเนื่องมาจากความเป็นอิสระของคอล์ยในแง่ของการจัดการลม
- การควบคุมอุณหภูมิน้ำที่ทางออกอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขนาดของคอล์ยที่เหมาะสมสำหรับการทำความเย็นอิสระ
- ทำงานในอุณหภูมิแวดล้อมสูงเนื่องจากการคายความร้อนของคอมเพรสเซอร์
- การทำงานเงียบสนิท
- ส่วนควบคุมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและเรียกดูข้อมูลได้ง่าย
- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ส่วนประกอบเข้าถึงง่าย
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น ODP R407C/ R-134a
- ค่า EER สูง โดยเฉพาะการโหลดแบบบางส่วน

AIR CONDITIONERS

INSTALLATION