ผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์ของ DIT สามารถติดตั้งได้ในหลากหลายสถานที่ เช่น โรงงานเหล็กและโรงงานทอผ้า โรงงานประกอบรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานเคมีอาหารและโรงงานผลิตปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ของเรายังสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลและเรือเพื่อสร้างลมแห้งที่สะอาดเพื่อสุขภาพ เครื่องทำลมแห้งที่ระบบน้ำเย็นขนาดเล็กของ DIT เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมทั่วไป

ไม่ว่าจะใช้ลมอัดแบบใด อุปกรณ์บำบัดลมของ DIT ก็สารถปรับปรุงความสารรถในการผลิตของระบบลมได้

นับตั้งแต่ปี .. 2544 (ในประเทศไทย) DIT ได้ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีการผลิตและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ความพยายามเหล่านี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบใหม่และความสามารถในการผลิตที่มีมาตรฐานสูงสุดได้

AIR DRYER

CHILLER

AIR / WATER COOLED AFTER COOLER

COMPRESSED AIR FILTER