การรับรอง

 

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นการรับรองมาตรฐานของระบบการจัดการคุณภาพที่เป็นที่อมรับในระดับสากลซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองโครงสร้างการจัดการธุรกิจ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ความสามารถในการผลิตและการให้บริการ โดยรับรองเทคนิคและวิธีการของรูปแบบธุรกิจขององค์กรที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อให้มันใจว่าประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องมีความน่าเชื่อถือสูงสุดตลอดระยะเวลาการใช้งาน ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ส่วนประกอบได้รับการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัสดุและความคลาดเคลื่อนยินยอมอยู่ในขอบเขตของข้อกำหนดการออกแบบ การประกอบรวมผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของเราดำเนินการในโรงงานที่ทันสมันโดยใช้เทคนิคการประกอบรวมที่ล้ำหน้า เมื่อสิ้นสุดสายการผลิตแต่ละสาย จะมีการทดสอบขั้นสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบดั้งเดิมของเรา